TRT Akademi Dergisi 11. sayı duyurusu


TRT Akademi Dergisi’nin Ocak 2021’de yayınlanacak 11. sayısının konusu yayın kurulumuz tarafından “Büyük Veri” (Big Data) olarak belirlenmiştir.

Makale için son başvuru tarihi: 01 Kasım 2020.

Makale başvuruları Dergipark üzerinden yapılmaktadır.

Dergipark adresimiz: https://dergipark.org.tr/trta

NOT: TRT Akademi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin’de indexlenmektedir.

 

TRT Akademi “Büyük Veri” (Big Data) Sayısı Alt Konu Başlıkları:

• Toplumun datalaşmasının sosyolojik temelleri

• Data toplumunun sosyo-teknik koşulları

• Dijital verilerin tasarımı ve işlenmesi

• Datalaşmanın rasyonelleşmesinin paradoksları

• Big Data yönetimi

• Big Data analizi

• Şeylerin interneti ve data güvenliği

• Ağlaşmış günlük yaşam ve veri

• Pazar araştırmasında Big Data

• Big Data’dan Smart Data’ya

• Uluslararası Data İşlenmesi

• Endüstride (4.0) Big Data

• Big Data ve dijital yayıncılık

• Veriye dayalı yayıncılık uygulamaları

• Big Data, etik ve yayıncılıkta veri mahremiyeti

• Big Data ve veri gazeteciliği

• Big Data, şeffaflık, açık veri ve demokrasi

• Big Data ve yeni medya

• Big Data’nın yayın kuruluşları açısından önemi ve veri yayıncılığı yapan kurum/kuruluşlar

• Big Data okuryazarlığı

• Robot gazetecilik

• Veri analizi ve kullanıcı deneyimi

• Kişiselleştirilmiş yayıncılık

• Online yayın platformları (netflix, puhu tv…) ve Big Data

• KVKK, dijital dünya ve yayıncılık

• Yayıncılıkta çerez kullanımı ve sözleşmeler

• Big Data ve siyasal iletişim

• Yayıncıların veri toplama yöntemleri

• Hedef kitle seçme yöntemleri

• Big Data’nın endüstriyel kullanımı

• Big Data ve sosyal medya mecraları

• Big Data ve iletişim teknolojileri

• Veri madenciliği

• Big Data ve dijital diplomasi

• Big Data, akıllı cihazlar ve uygulamalar

• Big Data ve robotikleşme

• Big Data ve geleceğin meslekleri

• Big Data ve güvenlik

• Big Data’nın satış ve pazarlamaya etkisi