9. sayı: Radyo: Dün, Bugün, Yarın

Makale için son başvuru tarihi: 01 Kasım 2019.

TRT Akademi’nin Ocak 2020’da yayınlanacak 9. sayı konusu yayın kurulumuz tarafından “Radyo: Dün, Bugün, Yarın” olarak belirlenmiştir.

Not: Makale başvuruları Dergipark üzerinden yapılmaktadır.

 

TRT Akademi Radyo Sayısı Konu Başlıkları :

Radyo programlarının anlatı yapısı

Radyo programlarında mesajın biçimlenişi

Radyoda geleneksel ve çağdaş fantazya

Radyo yayın sistemleri

Radyo, müzik ve edebiyat ilişkisi

Türkiye’de ve dünyada radyonun gelişimi

Radyonun temel anlatım olanağı olarak ses

Radyo programlarında metin yazımı

Radyo yayın akışı

Radyo programlarında 3İ (İlgi-İstek-İhtiyaç) kavramsallaştırması

Radyoda ilgi çekici bir tür olarak “Docudrama”

Sözlü kültür ve radyo

Radyo yayıncılığında kamu-özel ayrımı

Radyoda belgesel–feature ayrımı

Radyo Haberciliği ve Radyoda haber programcılığı

Yeni İletişim Teknolojileri Ve Demokrasi

Radyo yayıncılığında arşivin önemi

Radyoda yapım süreci/radyo programcılığı

Görme engelliler için radyonun önemi

Radyoda çok dilli yayıncılık

Alternatif Radyo Yayıncılığı

Radyo stüdyolarının fiziki yapısı ve yayına yansımaları

Online radyo yayıncılığı

Bir propaganda aracı olarak radyo

Radyo ve savaş

Radyo ve müzik

Radyo ve sinema

Radyonun izdüşümsel retoriği

Radyo yayıncılığında spiker/dj'in önemi

Türkiye’de özel radyo yayıncılığının gelişimi

Radyoda röportajın sistematiği.

Kriz dönemlerinde radyo yayıncılığı

Olağanüstü dönemlerde radyo yayıncılığı

Radyo yayıncılığının halkla ilişkiler açısından önemi

İnteraktif radyo programcılığı

Dijital radyo yayıncılığı

İnternet radyoları

Podcast yayıncılık

Radyoda kültür sanat programları

Radyoda dış yayıncılık

Tematik radyo yayıncılığı

Bölgesel radyolar

Yerel radyolar

Radyonun ekonomisi

Radyo reklamcılığı

Radyoda yeni teknoloji sistemleri

Radyo tiyatroları/ Radyo tiyatrosunda dijital efektler

Özel radyo programlarının yapım ve emek süreci

TRT Radyo yayın politikaları

TRT Ankara Radyosu

TRT İstanbul Radyoevi

Radyonun demokratik yaşamda ve siyasetteki etkisi

Olağanüstü dönemlerde radyonun önemi