7. sayı: Geçmişten Geleceğe TV Yayıncılığı

TRT Akademi’nin Temmuz 2019’da yayınlanacak 8. sayı konusu yayın kurulumuz tarafından “SPOR YAYINCILIĞI” olarak belirlenmiştir. 

Makale başvurusu için son tarih:  01 Mayıs 2019

NOT: Makale başvuruları Dergipark üzerinden yapılmaktadır: 

 TRT Akademi Spor Yayıncılığı Konu Başlıkları

 • Televizyonda spor yayıncılığı
 • Radyoda Spor yayıncılığı
 • Basında Spor yayıncılığı
 • İnternette spor yayıncılığı
 • Spor yayıncılığının tarihsel gelişimi
 • Medyada spora ilişkin kuramsal yaklaşımlar
 • Dijitalleşmenin spor yayıncılığına etkileri
 • Spor yayıncılığı profesyonelleri
 • Spor yayınlarının alımlanması
 • Kamusal yayıncılıkta spor
 • Özel yayıncılıkta spor
 • Sporcuların medyadaki görünümleri
 • Dünyada spor yayıncılığının değişimi
 • Türkiye’de spor yayıncılığının tarihsel gelişimi
 • Spor yayıncılığı ve etik
 • Bir Bilim Dalı Olarak Spor
 • Beden Hareketleri Kültürü Araştırmaları
 • Oyun ve Sporun Teorisi ve Pratiği
 • Tarihsel Gelişim Sürecinde Spor
 • Beden, Din ve Spor
 • Spor ve İletişim
 • Spor, Kültür ve Kimlik
 • Popüler Kültür Olarak Spor
 • Medyada Sporun Temsili ya da Sporun Medya Aracılığıyla Ticarileşmesi
 • Dijital Spor Oyunları
 • Spor ve Politikanın Gerilimli İlişkisi
 • Sporun Sosyal Medyada Temsili
 • Medya Kahramanları ya da Kurbanları Olarak Spor Starları ve Medyada Temsilleri
 • Mobil Televizyon ve Spor
 • Spor Pedagojisi
 • Spor Alımlaması ve Medya
 • Medya Sporunun Sosyolojisi
 • Sporda Kriz İletişimi Yönetimi
 • Spor Gazeteciliği
 • Spor Psikolojisi
 • Sporun Medyatikleşmesi
 • Sporda Cinsiyetin Sosyal Tasarımı
 • E-Spor Spor mudur?
 • Spor Sponsorluğu
 • Serbest Zaman Ekonomisi ve Spor
 • Spor Yönetimi
 • WAR Uygulaması
 • Spor ve Sağlık Yönetimi
 • Modernleşme Sürecinde Spor
 • Sosyal Sınıflar ve Spor
 • Geleneksel Sporlar ve Göçebe Oyunları
 • Televizyonda Sporun Temsili
 • Sporda Kalite Yönetimi
 • Spor ve Marka İletişimi
 • Gençlik Kültürü, Spor ve Sosyalleşme
 • Spor Felsefesi
 • Kültür endüstrisi ve spor
 • Futbol Endüstrisi
 • İş, Yabancılaşma ve Spor
 • Spor aracılığıyla Kültürlerarası İletişim
 • Çocuk Gelişimi ve Spor Medyası
 • Spor ve Şiddet
 • Taraftar Psikolojisi ve Holiganizm
 • UEFA ve FİFA Yayıncılığı
 • Uluslar Ligi