Künye

TRT Akademi Dergisi Künye

Dergi Adı : TRT Akademi

Yayınlanma Periyodu : Yılda iki kez

İmtiyaz Sahibi : Adnan ARIKANLI

Genel Yayın Yönetmeni : Abdurrahman ÇAKIR

Yazı İşleri Müdürü : Av. Maruf OKUYAN

Editör : Erkan DURDU

Editör Yardımcısı : Yusuf Tufan ŞENOĞLU - Ekrem ÖZDEMİR - A.Suat EMRE

Redaksiyon : Kasım GEZEN

Yayın Kurulu : Erkan DURDU, Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Prof. Dr. Füsun ALVER, Adnan ARIKANLI

Danışma Kurulu :

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ - Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR – Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ - İstanbul Tic. Üniv. İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK – Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Başak SOLMAZ – Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL – İstanbul Üniv. İletişim Fakültesi
Doç.Dr. Enderhan KARAKOÇ – Selçuk Üniv. İletişim Fakültesi
Mustafa YILMAZ
Dr. Ali TEKİN
Mehmet ÖZCAN
Murat EROL

Web Teknik Sorumlusu : Özgür ALİCAN

Basım : Ankara